Grupa iskusnih i profesionalnih.

Izvođači

Zašto foklor za izvođače?

Folklor pruža širok spektar mogućnosti izvođačima da se izraze, povežu s publikom i stvore nešto novo i zanimljivo kroz kombinaciju tradicije i savremenosti.

Kreativnost i reinterpretacija: Folklor pruža bogat izvor materijala koji se mogu reinterpretirati na kreativan način. Izvođači mogu koristiti tradicionalne priče, melodije ili plesne forme kao osnovu za stvaranje novih, modernih interpretacija koje privlače pažnju publike.

Emocionalna dubina: Folklor sadrži često duboko ukorenjene emocije, vrednosti i moralne poruke. Izvođači mogu koristiti ove elemente kako bi dodali emocionalnu dubinu svojim nastupima i stvorili snažnu vezu s publikom.

Edukacija i očuvanje tradicije: Kroz izvođenje folklornih elemenata, izvođači mogu edukovati publiku o svojoj kulturi i tradiciji. Ovo pomaže u očuvanju i prenošenju kulturnih vrednosti na nove generacije.

Estetska privlačnost: Folklorni elementi često imaju izražajnu vizuelnu i auditivnu privlačnost. Izvođači mogu koristiti atraktivne kostime, tradicionalne instrumente ili karakteristične plesne pokrete kako bi privukli pažnju i stvorili vizuelno zanimljive nastupe.

Održavanje interesa publike: Folklorni elementi mogu dodati originalnost i autentičnost izvođačkom repertoaru, privlačeći tako publiku koja želi iskusiti nešto drugačije i autentično.

Komercijalni uspeh: Ponekad, folklor može biti deo marketinške strategije koja izvođačima pomaže privući veću publiku, posebno onu koja je zainteresovana za raznolikost i kulturne aspekte.

Izazov i rast: Interpretacija i integracija folklornih elemenata u savremene nastupe može predstavljati umetnički izazov za izvođače. Ovaj proces može doprineti njihovom ličnom i profesionalnom rastu.

Srpsko kulturno društvo Maribor, nastop cicibanov na letnem koncertu 2023

Gde i kada?

Upis na foklor je preko cele godine, a idealno vrijeme je u avgustu. Septembrom naime počinje vežba i igranje, koje rezultira nastupima na različitim događajima društva.

Grupa Izvođači obuhvata uzrast od 14 do 34 godina.

Vežbe se odvijaju dvaput nedeljno. Utorkom od 18.30 do 19.30, na lokaciji Zveza Prijateljev in mladine, Razlagova ulica 16 i petkom od 18.30 do 19.30 u Plesna izba Maribor, Pobreška cesta 20.

Mesečna naknada za obuku se plaća svake prve probe u mesecu i iznosi 15,00 EUR.

Umetnički rukovodioci: Viktor Stojanović, 030/ 201- 643

Ana Zlatoper Dobrijević, 040/ 545- 468

Upišite izvođača

Neka spoji svoje srce sa srcem srpske kulture.

Emilija Ostojić, umetnički rukovodilac foklore, sekcije cicibani

Upišite izvođača

Neka spoji svoje srce sa srcem srpske kulture.