Grupa veselih i raspevanih

Pevačka grupa

Oživite tradiciju kroz harmoniju

Pridruživanje pevačko-folklornoj grupi nije samo prilika da naučite nove pesme i korake. To je putovanje ka oživljavanju kulturne baštine, povezivanju s prošlošću i stvaranju mostova prema budućnosti. Vaša uloga kao člana grupe postaje deo šire slike, doprinoseći očuvanju i obogaćivanju vaše kulture dok istovremeno izražavate sebe kroz muziku i ples.

Srpsko kulturno društvo Maribor, nastop cicibanov na letnem koncertu 2023
Emilija Ostojić, umetnički rukovodilac foklore, sekcije cicibani

Postanite član pevačke grupe

Neka spoji svoje srce sa srcem srpske kulture.

Gde i kada?

Upis za pevačku grupu je preko cele godine, a idealno vreme je u augustu. Septembrom naime počinju probe koje rezultiraju nastupima na različitim događajima društva.

Proba je jedanput nedeljno. Svaki petak od 17.30 do 18.30, Plesna izba Maribor,  Pobreška cesta 20.

Umetnički rukovodilac: Ivana Krčmar, 0043 664 2428226

Postanite član pevačke grupe

Neka spoji svoje srce sa srcem srpske kulture.