Čuvari jezika

Literarna sekcija

Literarna sekcija Srpskog kulturnog društva Maribor predstavlja bitan segment ovog kulturnog entiteta, posvećen istraživanju, razvoju i promociji književnosti na srpskom jeziku. Njen glavni projekat, časopis “Kontakt” kroz godinu predstavlja dragocen izvor informacija, analiza i umetničkog izražavanja za članove društva i širu zajednicu.

Osim toga, literarna sekcija takođe pruža poseban naglasak na očuvanje i prenošenje kulturnog nasleđa kroz učenje ćiriličnog pisma za decu. Kroz različite kreativne i edukativne aktivnosti, deca imaju priliku da se upoznaju sa ćirilicom, razvijaju svoje jezičke veštine i stvaraju veze sa svojim kulturnim korenima.

Uprkos značaju i redovnom planu rada literarne sekcije, ova godina će doneti izvesne promene zbog privremene odsutnosti vođe sekcije, Biljane Obrenović, koja se nalazi na porodiljskom odsustvu. Ova situacija će uticati na organizaciju i realizaciju aktivnosti sekcije. Ipak, i pored izazova koje ova situacija donosi, ostali članovi sekcije će se truditi da održe kontinuitet i nastave sa aktivnostima koliko god je to moguće.

Literarna sekcija će možda prilagoditi raspored i intenzitet svojih aktivnosti u skladu sa dostupnim resursima i vremenom. Ovo može uključivati manje česte sastanke ili fleksibilniji pristup planiranju. Uprkos privremenim izmenama, osnovni ciljevi sekcije – promocija književnosti, čuvanje kulturnog nasleđa i razvoj jezičkih veština – i dalje ostaju nepromenjeni.

U zaključku, literarna sekcija Srpskog kulturnog društva Maribor predstavlja ključni entitet za kulturnu baštinu i razvoj članova društva. Iako će ova godina doneti izvesne promene zbog odsustva vođe sekcije, posvećenost njenih članova i dalje će biti neophodna za ostvarenje ciljeva sekcije u skladu sa aktuelnim okolnostima.

Srpsko kulturno društvo Maribor, nastop cicibanov na letnem koncertu 2023