Grupa iskusnih

Veterani

Zašto foklor za veterane?

Folklor može biti način povezivanja veterana sa tradicionalnim vrednostima, običajima i kulturom njihovog naroda.

Igra i muzika imaju pozitivan učinak na mentalno zdravlje, smanjuju stres i teškoće te podstiču osećaj zadovoljstva.

Učešće u folklornim grupama ili događajima omogućuje veteranima da se druže i razvijaju nove socijalne veze.

Folklor može pružiti priliku za učenje i prenošenje tradicionalnih veština, plesova, pesama i priča na mlađe generacije. Očuvanje kulturne baštine važno je za identitet zajednice i naroda.

Srpsko kulturno društvo Maribor, nastop cicibanov na letnem koncertu 2023
Emilija Ostojić, umetnički rukovodilac foklore, sekcije cicibani

Postani član veterana

Neka spoji svoje srce sa srcem srpske kulture.

Gde i kada?

Upis na foklor je preko cijele godine, a idealno vreme je u avgustu. Septembrom naime počinje vežba i igranje, koje rezultira nastupima na različitim događajima društva.

Veteranska grupa obuhvata uzrast od 35 godina pa nadalje.

Vežba je jedanput  nedeljno. Svaku nedelju u 19.00 do 21.00 časova u Plesna izba Maribor,  Pobreška cesta 20.

Mesečna naknada za obuku se plaća svake prve probe u mesecu i iznosi 15,00 EUR.

Umetnički rukovodilac: Anja Periz, 040/ 461- 967

Postani član veterana

Neka spoji svoje srce sa srcem srpske kulture.