Zdravo srce u zdravom telu

Sportska sekcija

Sportska sekcija Srpskog kulturnog društva Maribor predstavlja istaknuti centar sportskih dešavanja i zajedničkog duha među članovima. Sa fudbalskom ekipom kao svojom trenutnom aktivnom granom, sekcija je pod vodstvom predanog i stručnog Mladena Milivojevića, koji sa pažnjom vodi celokupnu organizaciju ekipe.

Fudbalska ekipa, srce sportske sekcije, ne samo da se bavi sportskim takmičenjima već i neguje duh zajedništva i sportske kulture među svojim članovima. Sa redovnim treninzima, taktičkim pripremama i prijateljskim utakmicama, ekipa stvara dinamičan ambijent gde se veštine, timski duh i prijateljstva ukrštaju.

Najistaknutiji godišnji događaj sportske sekcije je fudbalski turnir koji se održava jednom godišnje. Ovaj turnir okuplja ne samo članove kluba, već i ekipe iz različitih sredina i klubova, što doprinosi raznovrsnosti takmičenja i izazovima. Učesnici se tekmiče u uzbudljivim utakmicama, a na kraju turnira, najboljima se dodeljuju zaslužene nagrade za njihove sportske veštine i doprinos timu.

Međutim, fudbalski turnir nije samo prilika za takmičenje, već i za spajanje zajednice. Nakon završetka turnira, sledi nezaboravno druženje i zabava za sve učesnike, stvarajući priliku za razmenu iskustava, stvaranje novih prijateljstava i produbljivanje veza unutar sportske sekcije.

Sportska sekcija Srpskog kulturnog društva Maribor ima ambiciozne ciljeve za budućnost. Pored fudbalske ekipe i turnira, želja je proširiti paletu aktivnosti kako bi privukla još više članova i raznovrsne sportske entuzijaste. Otvorenost za nove sportove, organizacija radionica, predavanja i sportski događaji doprineće razvoju sportske sekcije kao središta sportskog duha, zajedništva i raznolikosti.

Srpsko kulturno društvo Maribor, nastop cicibanov na letnem koncertu 2023