Mesto gde se srca spoje

SKD Maribor

Srpsko kulturno društvo Maribor je ustanovljeno leta 1999. Kot že ime sporoča, želimo ohraniti in negovati predvsem srbski jezik, tradicijo in kulturo srbskega naroda, vendar v duhu medkulturnega dialoga.

Ponosni smo, da lahko svoje poslanstvo, v kontekstu razvijanja kulturnih vrednot, prenašamo na različne generacije, različnih narodnosti. Tako so našemu “kolu” izkazali predanost naši najmlajši folkloristi, katerih leta lahko preštejemo na prste ene roke, ter vse tja do naših najbolj zrelih članov, ki naši družini dajejo poseben pečat domoljubja, dobre volje in modrosti.
Skupno kar 5 skupin Folklorne sekcije skozi ples in pesmi ohranjajo del bogate srbske kulture, hkrati pa se člani vseh generacij spoznavajo tudi z drugimi kulturami, iz različnih delov sveta. Zelo ponosni smo tudi na Pevsko-glasbeno sekcijo, katere člani so, poleg številnih projektov, posneli že svoj samostojni album obstoječih tradicionalnih pesmi, iz različnih srbskih pokrajin. Zavedamo se družbenega pomena informacij skozi pisano besedo, zato letno izdajamo svoj časopis Kontakt. Le-ta pokriva aktualna dogajanja doma in po svetu, relevantna predvsem za srbski narod, ki živi izven svoje matice. Da poleg vseh omenjenih dejavnosti ne pozabimo na našo telesno pripravljenost, Športna sekcija poskrbi za druženje ob nogometu, tenisu in kolesarjenju.

Blagoslovljeni smo s številno ekipo, ki se skupaj z umetniškimi vodji in vodstvom društva trudi dati vse od sebe na vseh področjih delovanja, prav tako pa nadgraditi svoja znanja, da bi lahko dobro služili predvsem tistim, ki so nam izkazali zaupanje in podporo v vseh letih našega delovanja. Ideja, da lahko vsem, ki so daleč od svojih rojstnih ognjišč, ponudimo možnosti uživanja v bogati kulturi in tradiciji, je eno izmed naših primarnih vodil. Le tako bomo poskrbeli, da bo naša generacija odlično opravila svoj del – prenesti del bogatega kulturnega mozaika na naslednji, mlajši rod. Ta vloga, ki jo obravnamo tako odgovorno, je naša inspiracija.

Srpsko kulturno društvo Maribor osnovano je 1999. godine. Kao što samo ime govori, želimo da čuvamo i negujemo pre svega srpski jezik, tradiciju i kulturu srpskog naroda, ali u duhu interkulturalnog dijaloga.

Ponosni smo što našu misiju, u kontekstu razvoja kulturnih vrednosti, možemo preneti na različite generacije različitih nacionalnosti. Tako su naši najmlađi folkloraši, čije se godine mogu izbrojati na prste jedne ruke, pa sve do naših najzrelijih članova, koji našoj porodici daju poseban pečat rodoljublja, dobre volje i mudrosti, pokazali svoju privrženost našem „kolu „.
Ukupno 5 grupa Folklorne sekcije kroz igru i pesmu čuvaju deo bogate srpske kulture, dok istovremeno pripadnici svih generacija upoznaju druge kulture iz različitih delova sveta. Veoma smo ponosni i na Pevačku i Muzičku sekciju, čiji su članovi, pored brojnih projekata, već snimili sopstveni samostalni album postojećih tradicionalnih pesama iz raznih srpskih krajeva. Svesni smo društvenog značaja informacija kroz pisanu reč, zbog čega godišnje objavljujemo naš Kontakt magazin. Pokriva aktuelna dešavanja u zemlji i svetu, relevantna pre svega za srpski narod koji živi van matice. Pored svih navedenih aktivnosti, kako ne bismo zaboravili na fizičku spremu, Sportska sekcija organizuje druženje uz fudbal, tenis i biciklizam.

Blagosloveni smo velikim timom koji se zajedno sa umetničkim direktorima i rukovodstvom udruženja trudi da da sve od sebe u svim oblastima delovanja, kao i da unapredi svoje veštine kako bi mogli dobro da služe, posebno onima koji su nam ukazali poverenje i podršku tokom godina našeg rada. Ideja da svima koji su daleko od svog rodnog mesta možemo ponuditi priliku da uživaju u bogatoj kulturi i tradiciji jedna je od naših primarnih smernica. Samo tako ćemo obezbediti da naša generacija savršeno odradi svoj deo posla – da deo bogatog kulturnog mozaika prenese na sledeću, mlađu generaciju. Ova uloga, prema kojoj se tako odgovorno odnosimo, je naša inspiracija.